Bookmark
Lìonra Dhaoine

Lìonra Dhaoine

Is e adhbhar Lìonra nan Daoine na daoine agus na buidhnean sin aig a bheil ùidh no eòlas coitcheann a thoirt seachad mar a tha iad air an comharrachadh le bhith an sàs ann an rannsachadh acadaimigeach iomchaidh, ann am poileasaidh no ann an lìbhrigeadh seirbheis gus a dhèanamh comasach lìonra, co-chomhairle agus co-obrachadh a dhèanamh. Is e na daoine agus na buidhnean a tha air an sealltainn air an duilleig seo na daoine a tha air an ainmeachadh mar ùghdaran san tasglann rannsachaidh agus / no a tha air a bhith mar phàirt den lìonra. Chan eilear a ’toirt taic no ceangal ris an Ionad Rannsachaidh Veterans & Teaghlaichean. Ma tha thu airson a bhith an sàs anns an Network People clàraich, agus an uair sin cuir a-steach airson Pròifil Lìonra Rannsachaidh. Ma tha thu air a thaisbeanadh taobh a-staigh an lìonra agus airson do phròifil atharrachadh no a bhith air a thoirt às, cuir às dha cuir fios gu rianadairean na làraich.

Cosnadh
Foghlam / Trèanadh
Ionmhais
taigheadas
Slàinte Corporra
Slàinte inntinn
Mathas
Siostam Ceartas Eucorach / Laghail
Dàimhean / Beachd / Conaltradh