Tha Sgeama Creideasan Ionnsachaidh Meudaichte (ELC) MOD a ’brosnachadh ionnsachadh fad-beatha am measg buill de na Feachdan Armaichte. Tha an sgeama a ’toirt seachad taic-airgid anns gach aon de thrì bliadhna ionmhais fa-leth airson ionnsachadh aig ìre nas àirde de theisteanas a tha aithnichte gu nàiseanta aig Ìre a trì no nas àirde no, ma thèid a leantainn thall thairis, teisteanas co-ionann eadar-nàiseanta aontaichte le solaraiche ionnsachaidh ceadaichte.

Bidh atharrachaidhean ri thighinn air an ELC a ’faicinn luchd-fàgail na seirbheis comasach air tagradh a dhèanamh air an làn-chòir air ELC airson suas ri deich bliadhna às deidh seirbheis. Gheibhear barrachd fiosrachaidh an seo.