Tha traidisean fada anns an RA de luchd-obrach a ’sgrìobhadh bàrdachd mar dhòigh air na dh’ fhiosraich iad de chogadh agus mar a bha e coltach a bhith mar phàirt de na Feachdan Armaichte. Faodaidh bàrdachd a bhith aig aon àm ann an cruth sgrìobhaidh gu math pearsanta ach cuideachd, mar a tha a ’bhàrdachd a sgrìobh bàird a’ chogaidh, faodaidh e bruidhinn ri eòlasan a tha uile-choitcheann agus ris a bheil mòran dhaoine a ’buntainn. Tha bàrdachd air cur gu mòr ri tuigse air cò ris a bha e coltach a bhith a ’sabaid aig àm nan Cogaidhean.

Gu sònraichte, thug bàird a ’Chiad Chogaidh buaidh mhòr air an sgrìobhadh cruthachail aca. Faodaidh tu barrachd a leughadh mu naoi bàird chudromach den Chiad Chogadh air an Làrach-lìn Taigh-tasgaidh Cogaidh Imperial.