Fios

Fios Foirm

Thoir an aire nach urrainn don Ionad Sgrùdaidh Seann Shaighdearan is Teaghlaichean taic dhìreach a thabhann do bhuill de choimhearsnachd nam Feachdan Armaichte:

Ma tha thu nad seann shaighdear no seann bhall teaghlaich agus bu mhath leat taic, faodaidh tu fios a chuir chun Geata nan Seann Shaighdearan air 0808 802 1212 / cuir post-dealain.

Gheibh thu barrachd fiosrachaidh air mar a gheibh thu cothrom air seirbheisean cùram slàinte agus taic do sheann shaighdearan no an fheadhainn anns na Feachdan Armaichte air an Làrach-lìn SNS.